Op 7 april 2015 zijn Daniëlle en Marie-Louise gestart met de cursus van Drs. José Schraven, “Zo leer je kinderen lezen en spellen ”